SRI VAIKUNTA EKADASI CELEBRATIONS

DATE AND TIME: 
Friday, December 29, 2017 - 5:30am
VENUE: 

Sri Venkateswara Lotus Temple
12501 Braddock Road
Fairfax VA 22030

ORGANIZER: 
SV Lotus Temple
EVENT DETAILS: 

5:30am - Vaikunta Dwara Puja and Pravesham
6:00am - Thiruppavai Sevakalam
6:45am - Pradama Archana to Lord Ranganatha
7:00am - Mangala Harathi and Prasada Goshti
7:00am - Chathur Veda Parayanam / Ra Pathu Thodakkam
Akhanda Sri Vishnu Sahasranama Parayanam from 8:00am - 8:00pm.
Visesha Archana - $21
Annadanam - $501
Grand Gaja Mala - $750
Event Sponsor - $1116
 

Forward link: 
COST OF ADMISSION: 

...

PHONE: 
703-815-4850